Văn Phòng Phát Triển

Dòng Tên Việt Nam

Jesuit Development Office

Gia đình I-nhã

Mừng Xuân Canh Tý: Đồng Hành và Liên Đới

“Đồng Hành Với Người Trẻ Hướng Đến Sự Hoàn Thiện”

Quý anh chị em gia đình I-nhã trong vai trò là các bậc phụ huynh, có cơ hội cùng nhau khám phá để hiểu hơn về ơn gọi nên hoàn thiện, và trách nhiệm đồng hành với con em của mình trong tiến trình thành toàn bản thân. Đó là: (1) Lắng nghe và hiểu người trẻ; (2) Giúp người trẻ biết lắng nghe và sống theo gương Chúa Giêsu, Đấng hoàn thiện ngang qua những việc làm cụ thể sau: (3) dạy dỗ người trẻ bằng những lời khuyên khôn ngoan, (4) giới thiệu, khích lệ và tạo điều kiện để người trẻ được giáo dục toàn diện, (5) nêu gương sáng cho người trẻ.