Chúc mừng Giáng Sinh & Năm Mới 2022

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm Mới 2022

Văn Phòng Phát Triển – Tỉnh Dòng Tên Việt Nam xin cám ơn quý Ân Nhân, Thân Hữu và Cộng Tác Viên đã cộng tác, cầu nguyện và nâng đỡ Tỉnh Dòng trong năm qua.

Nhân dịp Mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2022, chúng tôi nguyện chúc Quý Vị tràn ơn thánh Chúa Hài Đồng và đầy niềm vui, sức khoẻ, sự bình an trong suốt Năm Mới này.

TM. Ban Điều Hành VPPT

Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

Giám đốc