Văn Phòng Phát Triển

Dòng Tên Việt Nam

Jesuit Development Office

Gia Đình I-nhã

BAN ĐẠI DIỆN

Văn Phòng Phát Triển

GIA ĐÌNH I-NHÃ

Gia Đình I-nhã là tập thể những người yêu mến linh đạo Dòng Tên và ao ước cộng tác với Dòng trong các sứ vụ tông đồ. Họ có thể thuộc bất kỳ bậc sống nào, sinh sống ở bất cứ nơi đâu và làm bất cứ ngành nghề gì. Vì thế, để thuận tiện cho việc sinh hoạt, Gia Đình I-nhã được phân chia như sau:  

Cấp Tỉnh Dòng

Gia Đình I-nhã có Ban Đại Diện Chung Cấp Tỉnh Dòng gồm một anh/chị Trưởng là Đại diện Gia Đình I-nhã, một phó ban, một thư ký và một thủ quỹ. Ban Đại Diện này có trách nhiệm tổ chức các chương trình sinh hoạt chung của Gia Đình I-nhã dưới sự hướng dẫn của Văn Phòng Phát Triển (VPPT).

Cấp miền

Tùy theo hoàn cảnh và số lượng thành viên mà Gia Đình I-nhã sẽ được phân chia thành những Miền khác nhau. Miền được hiểu là một đơn vị của Gia Đình I-nhã gồm số lượng đông đảo những thành viên và cư trú trong một địa bàn rộng lớn. Việc thành lập một Miền hay Cụm thuộc quyền của VPPT và tùy thuộc vào lợi ích thiêng liêng tông đồ đòi hỏi. Tuy nhiên, các thành viên phải hết sức tránh xa mọi mối chia rẽ bất hòa có thể có trong Gia Đình do việc bổ nhiệm và phân chia này.

Chịu trách nhiệm mỗi Miền là Ban Đại Diện của Miền, được chỉ định hay đề cử, gồm anh/chị Đại Diện Miền cùng với hai (các) phụ tá, một thư ký và một thủ quỹ. Ban Đại Diện của Miền chịu trách nhiệm điều hành Miền của mình trước VPPT và Ban Đại Diện Cấp Tỉnh theo tinh thần và đường hướng của Gia Đình I-nhã.

Mỗi Miền cũng có thể được chia thành nhiều cấp địa phương khác nhau.

Cấp địa phương

Cấp địa phương được hiểu là bao gồm những thành viên cư trú trong phạm vi địa lý thuận lợi và gần gũi nhau hơn, dễ dàng cho gặp gỡ và chia sẻ với nhau trong các sinh hoạt thiêng liêng và tông đồ. Các thành viên ở địa phương này quy tụ thành Gia Đình địa phương khác nhau.

Chịu trách nhiệm các sinh hoạt của Gia Đình địa phương là Ban Đại Diện Gia Đình I-nhã địa phương gồm một Trưởng Nhóm, một phụ tá, một thư ký và một thủ quỹ.

Ban Đại Diện Cấp Tỉnh Dòng

Ô. Phaolô Lê Thành Ngọc

Trưởng ban

B. Rosa Trương Thị Kim Anh

Thư ký

Ô. Anrê Trần Ngọc Kính

Phụng vụ

B. Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh

Thủ Quỹ

CÁC BAN ĐẠI DIỆN CẤP MIỀN VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Khu vực Tam Hà - Thánh Khang - Châu Bình

B. Têresa Maria Hoàng Thị Bích Ngọc

GX Thánh Khang ĐT: 0778790628

B. Rosa Trương Thị Kim Anh

Gx Tam Hà - ĐT: 0902804295

Khu vực GX Hiển Linh

Khu vực GX Bình Thọ

Khu vực GX Thiên Thần

Khu vực Sài Gòn

B. Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh

B. Maria Trần Thị Lý

Gx Đức Tin - ĐT: 0378309030

Khu vực Biên Hoà - Hố Nai

Khu vực Gia Kiệm - Định Quán - Phương Lâm

Khu vực Long Điền