Văn Phòng Phát Triển

Dòng Tên Việt Nam

Jesuit Development Office

Dòng Tên Việt Nam

Văn Phòng Phát Triển & Chương trình Hành hương & Gây quỹ

Văn Phòng Phát Triển (VPPT) của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam là cánh tay nối dài của Tỉnh Dòng đến với tất cả những ai muốn hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần cho Dòng Tên trong việc phát triển ƠN GỌI DÒNG TÊN, cũng như tham dự vào CÁC SỨ VỤ DÒNG TÊN, trong nước cũng như ngoài nước. Sự nối kết này sẽ làm tăng thêm sức mạnh của Tỉnh Dòng, trong việc đáp ứng nhiều nhu cầu rộng lớn của sứ mạng tông đồ, cũng như việc huấn luyện nhân sự cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội. 

Từ năm 2023, VPPT – Tỉnh Dòng Tên Việt Nam do Lm. Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ, làm Giám đốc, cùng với sự cộng tác của Lm. Giuse Nguyễn Tiến Khải, SJ, và thầy Vinh Sơn Phạm Đức Tuấn, SJ.

Chương Trình Mục Vụ Hành Hương thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam do Văn Phòng Phát Triển phụ trách. Chương Trình tổ chức các chuyến Hành Hương ngoài nước (Âu Châu, Jerusalem) và trong nước nhằm giúp khách hành hương có dịp thăm quan các trung tâm hành hương, đền thánh, nhà thờ, công trình lịch sử của Giáo Hội Công Giáo. Đặc biệt trong các chuyến hành hương, khách hành hương được các linh mục đồng hành thiêng liêng qua các Thánh Lễ, gợi ý cầu nguyện, thực hành Phút Hồi Tâm… nhằm giúp khách hành hương đào sâu mối tương quan thân mật với Thiên Chúa.

Chương Trình Mục Vụ Hành Hương cũng là cầu nối của Tỉnh Dòng đến với tất cả những ai muốn hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần cho Dòng Tên trong việc đào tạo ơn gọi, cũng như tham dự vào các sứ vụ tông đồ của Tỉnh Dòng, trong nước cũng như ngoài nước.

Ban Điều Hành

Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ

Giám đốc

Lm Giuse Nguyễn Tiến Khải, SJ

Thành viên

Thầy Vinh Sơn Phạm Đức Tuấn, SJ

Thành viên

Cho Vinh Danh Thiên Chúa Hơn

Tâm Tình Tri Ân

Đăng ký làm thành viên
gia đình I-nhã