Văn Phòng Phát Triển

Dòng Tên Việt Nam

Jesuit Development Office

ĐĂNG KÝ THAM GIA GIA ĐÌNH I-NHÃ

Thông tin của quý vị sẽ được bảo mật

* Các ô bắt buộc phải điền

 

Tại Việt Nam, xin chuyển khoản như sau:

Tên tài khoản: Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Số tài khoản (VND): 046.100.0469919

Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Tân Bình Dương

 

Tại nước ngoài, xin chuyển khoản như sau:

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
Name of Account: TINH DONG TEN VIET NAM
Account No.:

VND 046.100.0469919;

USD 046.137.0469929;

EUR 046.114.0469930;

AUD 046.152.0469932;

CAD 046.153.0469935;

Swift code: BFTV VNVX.
(Cho quý thân hữu ở USA, nếu gửi Chi Phiếu, xin ghi: Pay to the order of FMV; Memo: For DONG TEN VN; và xin gửi về địa chỉ – Please send to: FMV P.O. BOX 1138, Garden Grove, CA 92842.)