Văn Phòng Phát Triển

Dòng Tên Việt Nam

Jesuit Development Office

Văn Phòng Phát Triển

Các Dự Án Xin Hỗ Trợ

Xin hỗ trợ giáo họ Văn Bàn, Lào Cai

Văn Bàn là một huyện nghèo của tỉnh Lào Cai, giáp ranh với tỉnh Yên Bái, Lai Châu và tỉnh Than Uyên. Số những người Công Giáo hoàn toàn là người vùng xuôi lên định cư và làm ăn. Con số này khá đông nhưng hiện nay do thời cuộc những người dám ghi danh chỉ khoảng 400 người.

Read More »