Văn Phòng Phát Triển

Dòng Tên Việt Nam

Jesuit Development Office

Giới thiệu về Gia đình I-nhã

VPPT

VPPT

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam

ƠN GỌI

Các thành viên của Gia Đình I-nhã, nh Bí Tích Thánh Ty, được tham d vào chc Tư Tế, Ngôn S và Vương Gi ca Chúa Ki Tô. H được mi gi dn thân vào đi sng và s mng ca Giáo Hi bng nhng hình thc tông đ khác nhau trong các cng đoàn ca Giáo Hi, trong gia đình, nơi môi trường xã hi, nơi gii tr, và các cp đ quc gia và quc tế (x. Sc Lnh TĐGD 9-10). H cũng là nhng người yêu mến Linh Đo I-nhã và mun thc hành Linh Đo này trong đi sng hng ngày qua s đng hành và hướng dn ca các tu sĩ Dòng Tên.

SỨ MẠNG

Loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Ki Tô cho hết thảy mọi người bằng cách cộng tác với Dòng Tên trong việc đào tạo ơn gọi, tham gia vào sứ vụ tông đồ của Dòng bằng đời sống cầu nguyện, hiệp thông huynh đệ, và hỗ trợ vật chất cho các dự án tông đồ, xã hội và bác ái của tỉnh Dòng.

QUẢN TRỊ & ĐIỀU HÀNH

Gia Đình I-nhã được đặt dưới sự lãnh đạo của Văn Phòng Phát Triển – Tỉnh Dòng Tên Việt Nam do Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ, làm Giám đốc, cùng với sự cộng tác của các thành Viên: Lm Giuse Nguyễn Tiến Khải, SJ và thầy Giuse Phạm Đức Tuấn, SJ

Ban Đại Diện Chung và Khu Vực

Đứng đầu Gia Đình I-nhã là Ban Đại Diện Chung gồm 4 thành viên: Trưởng Ban, Thư Ký, Thủ Quỹ và Phụng Vụ. Gia Đình I-nhã cũng được chia thành nhiều nhóm theo khu vực sinh hoạt gồm: Sài Gòn, Thủ Đức, Hố Nai, Gia Kiệm… Mỗi khu vực được điều hành bởi một Ban Đại Diện Khu Vực gồm 4 thành viên: Trưởng Ban, Thư Ký, Thủ Quỹ và Phụng Vụ.