Văn Phòng Phát Triển

Dòng Tên Việt Nam

Jesuit Development Office

HỖ TRỢ QUỸ BẢO TRỢ ƠN GỌI VÀ TÔNG ĐỒ DÒNG TÊN VIỆT NAM

THÔNG TIN NGƯỜI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH / DONOR INFORMATION

Quý vị vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhà Dòng tiện liên lạc. Xin Chúa chúc lành cho Quý Vị. Xin chân thành cám ơn! Kindly fill out all the information needed so that we will be in touch with you shortly. Thank you for supporting us! God bless you!

* Bắt buộc 

Xin ghi rõ số tiền hỗ trợ QUỸ BẢO TRỢ ƠN GỌI HOẶC TÔNG ĐỒ DÒNG TÊN

Tại Việt Nam, xin chuyển khoản như sau:

Tên tài khoản: Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
Số tài khoản (VND): 046.100.0469919
Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Tân Bình Dương
 

Tại nước ngoài, xin chuyển khoản như sau:

Name of Account: TINH DONG TEN VIET NAM
Account No.:

VND 046.100.0469919;

USD 046.137.0469929;

EUR 046.114.0469930;

AUD 046.152.0469932;

CAD 046.153.0469935;

Swift code: BFTV VNVX.
(Cho quý thân hữu ở USA, nếu gửi Chi Phiếu, xin ghi: Pay to the order of FMV; Memo: For DONG TEN VN; và xin gửi về địa chỉ – Please send to: FMV P.O. BOX 1138, Garden Grove, CA 92842.)